Mononoke – Halloween fes

•Tháng Mười 28, 2013 • Gửi bình luận

The Medicine Seller by Rou

Halloween fes The Garden 27/10/13

 

 

_MG_4133

Advertisements

Mononoke – Halloween fes

•Tháng Mười 28, 2013 • Gửi bình luận

 

 

The Medicine Seller by Rou

Halloween fes The Garden 27/10/13

 

 

_MG_4332

Rockin’ on heaven’s door

•Tháng Chín 23, 2013 • Gửi bình luận

 

“If death is sleep, why do you die with your eyes open?”

 

 

IMG_4491_2

Kiki’s delivery service

•Tháng Chín 17, 2013 • Gửi bình luận

Kiki’s delivery service

Kiki by rou

Tsukimi fes 15/09/13

_MG_2861_2

Kiki’s delivery service

•Tháng Chín 17, 2013 • Gửi bình luận

Kiki’s delivery service

Kiki by Rou

Tsukimi fes 15/09/13

 _MG_2739_2

_MG_2678_2

Something in purp.

•Tháng Chín 4, 2013 • Gửi bình luận

Image

Dolls Naked Ape

•Tháng Tám 16, 2013 • Gửi bình luận

Dolls naked ape
Kamijou Riku by Rou
Photo by Do Xuan Gia
Cảm ơn 2 con lợn Jiang Shi và Kuon đã culi đi staff 

 IMG_2506
 
Dan-gyokuei's Blog

-No Rain,No Rainbow-

Kuon Ogami

Jouir la vie à chaque jour