Dolls Naked Ape

•Tháng Tám 16, 2013 • Gửi bình luận

Dolls naked ape
Kamijou Riku by Rou
Photo by Do Xuan Gia
Cảm ơn 2 con lợn Jiang Shi và Kuon đã culi đi staff 

IMG_2565

Advertisements

[Inside myself]

•Tháng Năm 12, 2013 • Gửi bình luận

.

.

.

IMG_4342

  

[MPD Psycho]

•Tháng Tư 29, 2013 • Gửi bình luận

 

 

 

[MPD Psycho]

.

.

Kazuhiko Amamiya by Rou

.

.

.

IMG_3413

 

 

 

 

J-Rock free style

•Tháng Tư 26, 2013 • Gửi bình luận

J-ROCK FREE STYLE

Model: Nguyễn Hoài Thu

               Rou Ogami

Photo by: Cà Chua

Make up by Ami Shop

_MG_1835

_MG_1842

Aphorism GENKI 2013

•Tháng Tư 26, 2013 • Gửi bình luận

Aphorism GENKI 2013

Momiji Rokudo by Rou

Aphorism GENKI 2013

•Tháng Tư 26, 2013 • Gửi bình luận

[Aphorism]

.

.

Momiji Rokudo by Rou

Krishna by Kuon

IMG_3771

IMG_4001

IMG_4262

[J rock]Freestyle

•Tháng Tư 16, 2013 • Gửi bình luận

.

.

Time after time you try to find yourself….

Time after time you cry in reality….

.

.

Model: Rou Ogami , Nguyễn Hoài Thu

Photo by Cà Chua

Make up by Ami shop

Special thanks for Ami Lee and Kuon Ogami

Image

 
Dan-gyokuei's Blog

-No Rain,No Rainbow-

Kuon Ogami

Jouir la vie à chaque jour